Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
individuel terapi
par terapi
familie behandling
livskriser/stress
angst/depression

PROFIL


Jeg er født i 1949 og uddannet psykolog fra Københavns universitet i 1978. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret psykolog i 1990.

 

Jeg arbejder ud fra et psykodynamisk og eksistentielt grundlag.

 

Gennem tiden har jeg videreuddannet mig indenfor organisk psykoterapi og eksistentiel terapi. Fra mit alsidige arbejdsliv har jeg en bred erfaring med flere forskellige tilgange til psykologisk behandling, herunder behandling på et psykoanalytisk grundlag og kropsorienteret psykoterapi.

 

I forbindelse med mit mangeårige arbejde som psykolog, har jeg stor erfaring med tværfagligt samarbejde med bl.a. praktiserende læger, psykiatere, kommunale sagsbehandlere, jobcentre og PPR-rådgivninger.

Erfaring med psykologisk behandling

Jeg har gennem de sidste mere end 30 år som psykolog været beskæftiget indenfor mange forskellige områder, herunder:

1  Rådgivningscenter for børn og unge , Kbh.s amt

2  Statsamtet, Kbh.s amt

3  Tårnby kommunes socialforvaltning

4  Supervisor for plejefamilier med behandlingskrævende børn

5  Supervisor på behandlingsinstitutioner for børn og unge gennem et par årtier.

Gennem de sidste 20 år har jeg været fast knyttet til:

1  Et dagbehandlingstilbud for børn og unge samt deres familier. Dagbehandlingstilbudet er   rettet mod børn med alvorlige udviklingsforstyrrelser, f.eks. Aspergers Syndrom eller ADHD, og deres familier. Jeg har været behandlingsansvarlig i forhold til børnene og deres familier og superviseret personalet i deres daglige arbejde med børnene.

2   Et bo, - beskæftigelses og værested for unge voksne psykiatriske patienter. På bo, - beskæftigelses og værestedet har jeg gennem 20 år været behandlingsansvarlig, medvirket i visitation og udarbejdelse af behandlingsplaner, samt individuelle behandlingssamtaler med de indskrevne.

3   Et mindre socialpædagogisk opholdssted, der arbejder med børn med alvorlige tilknytningsforstyrrelser

4  Ved siden af disse aktiviteter har jeg løbende haft private klienter med forskellige alvorlige eksistentielle problemer som følge af livstruende sygdom, pårørende som har oplevet dødsfald blandt deres nærmeste, ensomheds- og tomhedsfølelser, stress, depression, angst, dårligt selvværd eller en altomfattende livstræthed.

 

Som klinisk psykolog har jeg afholdt flere længerevarende kursusforløb for personale, der arbejder med mennesker, der lever med psykiatriske lidelser.

Inspiration

Kilderne til min inspiration som psykolog og terapeut er først og fremmest alle de mennesker, jeg har mødt igennem mit liv som psykolog, samt fra litteraturen eksempelvis:

Irvin D. Yalom, Eksistentiel psykoterapi, Kærlighedens bøddel, Terapiens essens
Ernesto Spinelli, Eksistentiel psykoterapi i praksis
Emmy van Deurzen-Smith, Eksistentiel samtale og terapi
Anne-Lise Løvlie Schibbye, Livsbevidsthed, Relationer

Herudover har en lang række eksistentialistiske filosoffer bidraget til min interesse for de eksistentielle aspekter ved den menneskelige tilværelse og væren.

  AUT. PSYKOLOG ARTHUR HECHT   |  SKAMSTRUPVEJ 112     |   4440 MØRKØV    |   TLF: 44 68 17 27  MOBIL: 21 49 14 34   |  EMAIL: arthur.hecht@hotmail.com   |   Krak.dk